Milton & Brampton

Nhận dạy thợ nails, chân tay nước, waxing, học xong làm cho tiệm, cần gấp thợ nails & thợ chân tay nước, full/part-time. Bao lương.Xin gọi: (416) 300-8437 (647) 990-4146