Milton - Bên trong Wal-mart

Verified

Cần thợ bột, chân tay nước, biết làm tất cả, bảo đảm job cho mùa đông, người Việt mới qua welcome, tay nghề yếu sẽ hướng dẫn thêmXin gọi chị Phượng: (647) 299-2057(905) 636-0052

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT