Michelle Le Nail - Scarborough

Cần nhiều nam nữ thợ nail có kinh nghiệm về móng bột, design, biết waxing càng tốt, làm full time, bao lương hay ăn chia tùy theo tay nghề, cho tiệm rất đông kháchXin gọi: (416) 261-8589 (647) 401-3339