Mavis / Steeles - Brampton

Verified

Cần thợ nails biết làm tất cả, bột, mani., pedi, shellac, waxing, full-time, $120/ngày, biết nói chút tiếng Anh càng tốt. Xin gọi: (416) 887-4458(905) 459-8880

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!