Mavis / Matheson - Miss.

Verified

Bsmt có 1 ph lớn cho share, mời tân trang, có washroom riêng và hệ thống nước lọc, gần chợ tây và bus, bao điện nước, wifi, thích hợp cho độc thân đi làm, no parking Xin gọi: (647) 223-9986

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT