Mavis Mall

Verified

Nhà hàng VN 80 chỗ cần sang lại tiệm hoặc có nhã ý muốn làm partner. Và cần người chạy bàn và phụ bếp.Xin gọi Kevin: (647) 787-8732

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT