Thời Báo Vietnamese Newspaper

Mavis / Eglinton. Miss.

Verified

Bsmt. nổi có 2 ph. ngủ, p khách, bếp, tắm, giặt sấy, bus, chợ mall sát nhạ phút tới Hwy 403, Square One, parking, internet, dành cho học sinh share, no smoking/pets.Xin gọi: (905) 507-9743

error: Content is protected !!