TIN CẬP NHẬT

Mavis / Eglinton

Verified

2 ph. trên lầu cho độc thân, đi học hoặc đi làm, wiffi, parking, giặt, sấy, có giường tủ, bao điện nước, no smoking, 1 ph. $500/tháng. Dọn vào đầu tháng 11. Xin liên lạc: (647) 692-8950

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT