Thời Báo Vietnamese Newspaper

Mavis / Eglington - Miss.

Mainfloor 1 ph. trống rộng cho share, nhà gần Mall, highway. Bao tất cả, có Wifi, dành cho 2 mẹ con or nữ độc thân và du học sinh. No smoking/pet. Dọn vào giữa th. 1 or đầu th. 2. Xin gọi: (647) 269-5012

error: Content is protected !!