Mavis / Burnhamthorpe

Cần gấp thợ nails giỏi full/part-time làm dipping powder, gel, waxing, nail arts & thợ chân tay nước, ăn chia. Xin gọi: (647) 822-8650