Mavis / Bristol

Nhà single rộng, sạch, 4 ph ngủ, khách, bếp, tắm, tiện bus, có parking, gần Square One, chợ, 401, 403, no smoking/pets. Xin gọi: (647) 298-9395