Thời Báo Vietnamese Newspaper

Master Nail - Pickering

Cần gấp nam nữ thợ nails, có kinh nghiệm làm móng bột giỏi, biết eyelash càng tốt. Bao $140/ngày, trên ăn chia 6/4. Xin gọi Tracy: (647) 895-3176

error: Content is protected !!