Markham / 14th - Salon Hiring

Verified

Cần thợ tóc cho tiệm, yêu cầu 5+ kinh nghiệm, lương $4500/tháng, trả cashXin gọi: (416) 305-6655

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT