Thời Báo Vietnamese Newspaper

Mani n Nails - Aurora

Cần nữ thợ nails biết everything kinh nghiệm, 90% fake nails, giỏi nails design, bao $150-180/day, over 6/4, $1000-1800/wk, khu da trắng, tip cao, đưa rước Jane/Finch, lái xe 35’. Xin gọi: (647) 965-1005

error: Content is protected !!