Mani N Nails Aurora

Cần thợ móng giỏi, bao lương từ $170 – $200/day over 6/4 tuỳ theo tay nghề. Cần thợ chân tay nước bao $120-$140/day over 5/5. Tiệm rất đông khách, nhiều bio gel, shellac, khách sang, tip cao. Pick up Jane&Finch, Jane&SteelesXin gọi Tom: (416) 567-4617

Rating
Keyword

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT