399 Applewood Cres. Concord, ON. Cần thợ làm sản xuất băng ghế tại nhà máy sản xuất đá cẩm thạch và đá granit.Xin vui lòng gọi Frank Muia: (416) 677-0699