Thời Báo Vietnamese Newspaper

Maintrap Nails - Kitchener

Cần thợ nail biết làm chân tay nước, biết làm bột càng tốt. Bao lương hoặc ăn chia. Biết làm everything, bao $130/ngày + lễ. Xin gọi: (519) 707-0570

error: Content is protected !!