Basement finish 1 phòng ngủ có lối đi riêng hoàn toàn mới cho thuê, bao tất cả, dọn vào bất cứ lúc nào. Liên lạc An Nguyễn: (416) 737-0613