Luxury Nails - Brantford

Cần thợ nails biết làm bột, bio-gel, bao lương $1000 -$1100/tuần.Gọi or text Chi: (519) 774-5790