Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lucy’s Nails On Dundas

Cần nữ thợ nails làm full-time, biết shellac, móng bột, chân tay nước, bao lương $140/ngày hoặc ăn chia tuỳ theo tay nghề. Xin gọi Lucy: (416) 769-0087 (647) 746-1143

error: Content is protected !!