Lover Care Nails - Trường đào tạo học viên về nails

Verified

Nhận dạy học viên về nails & waxing, thực tập trên tay khách, lấy chứng chỉ sau khi mãn khoá học là 1 tháng, $250/khoá, bao đồ nghề, đặc biệt giúp đỡ những người lớn tuổi và người Việt Nam mới qua. 1842 Danforth Ave (ngay bên cạnh subway Coxwell)Tel: (647) 765-8557

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT