London - Wonderland/Commissioners

Vì lý do sức khoẻ, cần sang tiệm Nails – 21 năm trong mall. Income ổn định. 6 ghế mới, 6 bàn, 2 ph. waxing, 1 ph. laundry. $40kXin gọi Mai: (226) 580-6019