Thời Báo Vietnamese Newspaper

London - Ontario

Verified

Tiệm nails sạch đẹp, income tốt, có 3 ghế, 3 bàn, 1 ph wax, rent rẻ, $880/th, nhiều parking, khách ổn định, giá $20,000. Xin gọi Kathy: (519) 601-6008

error: Content is protected !!