London - Ontario

Verified

Tiệm nails sạch đẹp, income tốt, có 3 ghế, 3 bàn, 1 ph wax, rent rẻ, $880/th. Nhiều parking, khách ổn định, giá $20,000. Xin gọi Kathy: (519) 601-6008

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!