LK Nails - Yonge / Bloor

Verified

Nails salon gần subway Bay & Bloor, cần thợ nail biết làm móng bột, gel, mani / pedi, income ổn định, tips cao, khách lịch sự, chỗ làm thân thiện. Xin gọi: (416) 925-9564Sau 7PM: (416) 358-8623

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!