Limebridge Mall - Hamilton

Cần nữ thợ nails cho tiệm đông khách trong mall, bao lương $1000/wk trên ăn chia 6/4, giá cao, khách lịch sự. Xin gọi: (416) 725-7498