Leslie / Sheppard

Cần gấp nữ thợ nail, kinh nghiệm và thợ làm mani pedi., UV gel, bio gel, waxing, full time, lương cao và good commision.Xin gọi: (416) 856-1496