Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lawrence / Weston Road.

1 ph. lầu và 1ph ở main fl, rộng, cho nam độc thân đi làm, bao tất cả. gần bus, share bếp, tắm, $400/ph, dọn vào đầu th 06.Xin gọi: (647) 709-2266

error: Content is protected !!