Lawrence / Keele

Có nhiều phòng cho thuê, ở thoải mái, bao tất cả, gần chợ, bus trước nhà, subway Lawrence, gần đại học York. Dọn vào ngayXin gọi: (647) 271-3915