Cần tuyển thợ nails có 2 năm kinh nghiệm, thợ nối lông mi, nhân viên bấm huyệt, biết chút tiếng, Please call: (416) 564-6078