Thời Báo Vietnamese Newspaper

Làm Farm

Verified

Cần nhiều người làm farm, sáng đi chiều về, trả tiền mặt mỗi ngày, $11/hr, công việc bảo đãm lâu dài, đưa đón trên tuyến đường Jane bắt đầu từ St. Clair /Jane end Jane / Finch (chợ Kiến Hưng)Xin gọi chú Mười: (647) 504-4690 (647) 966-4690

error: Content is protected !!