Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lakeshore-Parklawn

Verified

Cần nữ thợ nails (Bio, UV gel, Waxing) và thợ chân tay nước shellac (full/part time). Khu da trắng. Tip cao. Bao lương $120-$140 over ăn chia. Xin gọi: (416) 252-1888 (647) 785-4818

error: Content is protected !!