Lakeshore- Miss.

Verified

Cần nam nữ thợ nails biết làm chân tay nước và thợ biết bột, bio gel, shellac, tiệm lớn đông khách, khu da trắng, tip hậu, bao $100/ngày tùy theo kinh nghiệm, full/part-timeGọi Lisa: (647) 782-8541 (647) 787-4795

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT