Lakeshore / Islington

Apartment 1 phòng ngủ cho thuê $1350/tháng, phòng khách, bếp, washroom, bao nước heat, điện tự trả, dọn vào bất cứ lúc nào. Xin gọi: (416) 627-1244