Lake Shore / Brown's Line

Verified

Cần sang tiệm nails có 4 bàn, 4 ghế spas, 2 ph. wax, khu da trắng. Location đang phát triển. Tiền rent $1600/tháng vì lý do sức khỏe sang gấp giá $35,000, ai có nhã ýXin gọi: (647) 975-5698 (647) 939-8790

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT