Thời Báo Vietnamese Newspaper

Lái xe

Verified

Cần người lái xe đưa người đi làm hãng gà, việc làm dễ, không lạnh, lương cao. $1000/tuần (phải có xe). Chỉ nhận vùng Hamilton và phụ cận gần. 15’ lái xe. Xin gọi Lily: (905) 902-1404

error: Content is protected !!