1515 Britania Rd., E.,# 305. Cần nam nữ làm hãng xưởng vùng GTA, đang cần nhiều nam nữ làm ở Bolton. Xin gọi: Việt: (437) 996-6739 English: (905) 564-4999