Kitchener / Waterloo

Cần sang tiệm nails, tiệm rộng 1300 sqft., có 6 bàn, 6 ghế, 2 phòng wax, 1 phòng facial. Xin gọi hoặc text Nancy: (519) 588-5365