Kitchener - Nails by Megan

Verified

Cần sang vì chuyển vùng. Tiệm rộng 1200 sq ft, mới build, 8 bàn/ghế, có ph. giặt/sấy và ph. wax.Cần thợ cho tiệm ở Brantford.Megan: 519 635 8398”

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT