Thời Báo Vietnamese Newspaper

Kitchener

Cần thợ nail, lương bao $120/ngày trên chia 6/4 tùy theo tay nghề. Chổ làm công bằng, thoải mái, tiệm rất đông khách. Xin gọi Tina: cell (519) 404-3586(519) 578-0894

error: Content is protected !!