Thời Báo Vietnamese Newspaper

Kitchener

Cần gấp thợ nail hoặc chân tay nước, tiệm đông khách, việc làm lâu dài, bao lương $120-$150/ng., nếu trên ăn chia.Xin gọi: (519) 741-0909 (226) 505-5788

error: Content is protected !!