Kitchener

Cần thợ nails biết powder, gel, Mani, Pedi, Shellac, bao $150/ngày, over ăn chia 6/4. Xin gọi/Text Linda: (519) 574-8235