Thời Báo Vietnamese Newspaper

Kipling / Rexdale, Etob.

Cần nữ thợ nails biết làm chân nước, bio gel, acrylic, waxing, làm 5 ngày/week, bao lương over ăn chia 6/4Xin gọi: (416) 710-7751

error: Content is protected !!