Thời Báo Vietnamese Newspaper

Kipling / Dundas - Etobicoke

Cần người chạy bàn và người phụ bếp làm full time, biết ra hàng cơm, bún, phở, biết xào càng tốt, lương bắt đầu từ $15-$16/hr.Xin gọi: (416) 725-7982

error: Content is protected !!