Kingston

Cần thợ nail làm cho tiệm mới giữa th 2/2020, bao chổ ở, lương thoả thuận. Nhung: (519) 572-3100Alex: (519) 729-0323