King St. West - Toronto

Verified

Nhận dạy và hướng dẫn làm nails, kinh nghiệm, tận tâm, kết quả sau 1 tháng có thể xin việc làm. Bạn nào muốn mở tiệm, không kinh nghiệm, không tay nghề Xin gọi: (647) 719-0919

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT