King / Highway 27

Cần thợ nail or chân tay nước cách Vaughan 20 phút, lương bao $900 – $1500/tuần over 6/4. Cần thợ nối mi. Xin gọi Sương: (416) 460-8699