King / Dufferin - Downtown Toronto

Cần nam nữ thợ nails, full/part- time, khu da trắng, giá cao, tip hậu, tiệm busy.Xin gọi: (416) 516-5888