King City / Richmond Hill

Cần thợ nails có kinh nghiệm. Bao lương $150/ngày over chia 6/4. Income cao ổn định. Nhiều khách móng giả. Xin gọi: (416) 666-0090