Cần gấp thợ biết everything. Cần sang tiệm gấp, khu da trắng khách sang, income ổn định, một mình làm không hết việc nếu ai có nhã ýXin gọi: (519) 831-6802