Khu Mississauga

Verified

Tiệm busy, giá cao, full set $75. Cần 1 thợ nails giỏi, kinh nghiệm, có trách nhiệm và 1 thợ chân tay nước, full/part-time, bao lương & commission hay ăn chia Xin gọi Jenny: (905) 271-1103sau 7PM: (416) 705-8387

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT