Hãng Granite – Marble. Cần thợ chính và thợ phụ có kinh nghiệm càng tốt, làm full-time.Xin gọi: (647) 349-3068